Hjem

Advokat0020ny

Advokatfellesskapet er en sammenslutning av 4 advokater som i kontorfellesskap samarbeider faglig og sosialt for å kunne tilby privatpersoner og bedrifter best mulig advokatbistand. Samlet dekker vi de fleste rettsområder.

Vi vil i ethvert tilfelle undersøke muligheten for fri rettshjelp eller dekning under rettshjelpsforsikring, eventuelt andre ordninger, til dekning av kostnader til advokat
og eventuelle sideutgifter. Vi legger vekt på kvalitet, punktlighet, service og effektivitet, og tilrettelegger for møter både før og etter ordinær kontortid.

Kontortiden er hverdager fra kl. 0830 –  1530.

Vi har kontorer i Kirkegaten 31 i Stavanger sentrum. Inngang øverst i Breigata.

Telefon 40003150
Telefaks 51558200
E-mail: post@advokat-fellesskapet.com