Monica Solberg-Leinebø

leinebo

 

Jeg har bred prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett og har i tillegg prosedert for høyesterett.

Jeg rådgir små og mellomstore virksomheter i saker knyttet til:

etablering av selskap, arbeidsrett og klager på forvaltningsvedtak.

Jeg bistår også privatpersoner og har bred erfaring med

familie-, barn- og arverett  samt personskade.

 

Solberg-Leinebø har særlig kompetanse i spørsmål knyttet til:

- strafferett og bistand til fornærmede
- Arveplanlegging, herunder opprettelse av
testament
- generasjonsskifter
- dødsboskifter
- samboeravtaler
- ektepakter
- skifteoppgjør mellom ektefeller og samboere.