Om pris

PRISOPPLYSNINGER

Som advokater er vi underlagt en prisopplysnings-forskrift for tjenester. En slik forskrift skal sikre at forbruker gis god informasjon om prisene på advokattjenester. Dette for at du som forbruker skal kunne sammenligne pris-informasjon, og skal kunne skaffe deg en reell forventning om hvor mye det vil koste å få utført et oppdrag. I mange typer oppdrag har vi også plikt til å gi deg som klient en oppdragsbekreftelse.
Vi vil da også vanligvis legge ved vår prisliste til denne.

Vi mener at den beste jobben vi kan gjøre for vår egen klient er at klienten også slipper å betale vår regning. Det skjer jo noen ganger, men ikke alltid. Uansett er det greit for alle parter å ha avklaret på forhånd hva som eventuelt vil skje når det gjelder betaling, og vi setter alltid pris på at klienten selv er opptatt av betalingen. Det forteller oss at klienten skjønner at vi dessverre ikke kan jobbe gratis.

Dersom du som klient hos oss har krav på fri rettshjelp, er det vår plikt å undersøke og avklare dette. Det vises til andre regler om fri rettshjelp.
På en rekke type saker kan du også ha en rettshjelpsforsikring via din egen hjemforsikring, eventuelt via innboforsikring og/eller medlemskap i for eksempel fagforening m.v., og vi vil også undersøke slike ting for deg.

Ellers er regelen at det ikke er faste timepriser utover at prisen skal være innenfor rimelighetens grenser. Det vanligste blir å basere seg på en timesats og at vi registrerer tiden som medgår.

Det går også an å bli enige på forhånd om en fast pris, eventuelt en pris oppdraget ikke skal overskride.

Våre timepriser ligger fra mellom kr 1.500,- til 1.600,- eks mva for næringsdrivende og fra kr 1.250,- til 2000,- for privatpersoner

I tillegg kommer eventuelle utlegg som normalt vil være avtalt på forhånd.

Vi synes alltid det er greit å ha diskutert pris og betaling med klienten før et oppdrag starter, og vil alltid ta det opp med deg før vi går i gang med videre arbeid.