Ragnar Falck Paulsen

paulsen

 

 

Av annen relevant yrkeserfaring nevnes:

Kontorsjef i Sola kommune
Storebrand skadeforsikring,- ansvarsdekning
Helse- og sosialsjef i Sola kommune
Konsulent innen leder- og organisasjonsutvikling

 

 

 

 

Jeg arbeider med følgende rettsområder:

Arbeidsrett
Arverett
-booppgjør
-generasjonsskifte
-testament
Barnerett
-fast bosted
-samvær
Barnevernrett
Bistandsadvokat
Erstatningrett
Familierett
-samboerkontrakt, ektepakt
-skifter mellom ektefeller, samboere og partnere
Fast eiendomsrettsforhold
Forsikringsrett
Forvaltningsrett
Helserett, herunder psykisk helse
Kontraktsrett
Strafferett
Trygderett
Alminnelig prosedyre